دانشگاه های منطقه ترشیز با بحران کمبود دانشجو روبه رو است

به گزارش وبلاگ شخصی من، خبرنگاران/خراسان رضوی نماینده دانشگاه های منطقه ترشیز گفت: متأسفانه طی سال های اخیر دانشگاه های منطقه ترشیز با بحران کمبود دانشجو روبرو شده اند.

دانشگاه های منطقه ترشیز با بحران کمبود دانشجو روبه رو است

هادی معماریان در گفت وگو با وبلاگ شخصی من اعلام کرد: در حال حاضر تعداد دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیغام نور این منطقه هر کدام 50 درصد و دانشجویان مرکز جهاد دانشگاهی منطقه ترشیز 90 نیز درصد کاهش یافته است. در این میان تنها تعداد دانشجویان مرکز آموزش عالی این منطقه کاهشی نداشته است.

وی ادامه داد: اکنون حدود 5000 دانشجو در مرکز آموزش عالی کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر و بردسکن و بعلاوه دانشگاه های پیغام نور، جهاد دانشگاهی و دانشکده پرستاری این منطقه مشغول به تحصیل هستند.

وی اضافه نمود: بعلاوه حدود 100 عضو هیات علمی و بالغ بر 300 استاد مدعو یا حق التدریس در این مراکز مشغول به خدمت هستند.

کننده دانشگاه های منطقه ترشیز ادامه داد: متاسفانه در این سال ها جهاد دانشگاهی کاشمر هم یک سیاست انقباضی در پیش گرفته که با لغو شدن مجوز واحد علمی کاربردی آن و کاهش تعداد دانشجو، بخشی از نیروهای خود را تسویه حساب کرده و به ادارات دیگر منتقل کرده و یا به مرکز جهاد دانشگاهی در مشهد فرستاده است.

وی توضیح داد: دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ترشیز نیز به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی این منطقه با کاهش تعداد دانشجو روبرو شده که همین امر موجب تعطیلی بعضی رشته ها و اعزام مأموریت اعضای هیأت علمی آن به واحدهای اطراف یا مشهد شده است.

معماریان اعلام کرد: دانشگاه پیغام نور این منطقه هم با همین معضل روبرو شده اما به علت اعمال سیاست آموزش از راه دور در این دانشگاه، به مراتب کمتر از دانشگاه آزاد اسلامی آسیب دیده است.

وی ادامه داد: متأسفانه در سند توسعه شهرستان کاشمر نقش دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و مجموعه های نوآوری و رشد دیده نشده و برنامه ای مدون و آینده نگر برای توسعه حداقلی کیفی آموزش عالی در آن وجود ندارد.

کننده دانشگاه های منطقه ترشیز اضافه نمود: فقط در یک برنامه ریزی جزئی از راه اندازی رشته های دانشگاهی مرتبط با کشاورزی و معدن در این منطقه به عنوان یک اولویت یاد و پیشنهاد شده که این موضوع یک خواسته حداقلی است و نمی تواند بیان کننده نقش کلیدی آموزش، فناوری و نوآوری در توسعه شهرستان و این منطقه باشد.

وی اضافه نمود: در بیشتر برنامه های پیشنهادی و راهبردهای توسعه ای شهرستان صحبت از تقویت زیرساخت ها، استفاده از فناوری های نوین و توسعه کشاورزی دانش بنیان و بعلاوه انرژی های تجدید پذیر می گردد اما نگاه به آموزش و پژوهش و نوآوری در این سند بسیار سطحی و گذراست.

معماریان توضیح داد: وقتی در راهبردهای توسعه شهرستان صحبت از بسترسازی و تقویت زمینه های جذب و نگهداری نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده می گردد، نمی توان از نقش مراکز آموزش عالی و مراکز نوآوری و رشد غافل بود.

وی ادامه داد: اگر آموزش عالی در منطقه ترشیز به صورت جامع و در قالب یک بسته برنامه ریزی آمایشی مورد آنالیز قرار نگیرد، زیان های بسیار بیشتری از آنچه امروز می بینیم، خواهد دید و چه بسا تا کمتر از یک دهه دیگر آثاری از آن در منطقه بر جای نماند.

معماریان اعلام کرد: در یک نگاه آمایشی و به صورت کلی منطقه ترشیز را می توان به چهار منطقه آموزشی، پژوهشی و نوآوری تقسیم بندی کرد و با یاری مسئولان، مردم و خیرین می توان در یک مدت زمانی پنج ساله برنامه های بسیار ارزشمندی را برای توسعه علمی آن انجام داد.

وی گفت: در منطقه کاشمر باید تقسیم وظایف بین واحدهای آموزشی صورت پذیرد. در واقع لازم است آموزش عالی رایگان و دولتی با رهبری مرکز آموزش عالی کاشمر و دانشکده پرستاری به سمت رشته های مورد احتیاج و اولویت دار منطقه برود.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در این راستا لازم است ظرفیت های منطقه شناسایی شده و در زمینه هایی مانند کشاورزی، صنایع غذایی، بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، گیاهان دارویی و فرآوری آن ، فرش و صنایع دستی، مدیریت گردشگری، نساجی و معدن رشته دانشگاهی تعریف گردد و در کنار این در بخش بهداشت و درمان نیز نیروهای کارشناس و کاردان های حرفه ای تربیت شوند.

وی گفت: باید به مرکز آموزش عالی کاشمر اجازه داده گردد در راستای اجرای سند راهبردی خود حرکت کرده و اعتبارات ملی لازم برای توسعه زیرساخت های آموزشی و پژوهشی آن در زمین تحت تملک آن در اختیار این دانشگاه قرار گیرد.

کننده دانشگاه های منطقه ترشیز گفت: برنامه ریزی و سرمایه گذاری در دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر باید به سمت رشته های پرطرفدار برود. با این نگاه و بدون موازی کاری با آموزش عالی دولتی می توان جاذبه کافی در داوطلبان مشتاق و در عین حال قشر میانه به بالای جامعه را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیغام نور این منطقه نیز باید انرژی خود را در اجرای دوره های کارشناسی صرف نکند، اظهار کرد: ظرفیت آموزش های از راه دور و الکترونیک این دانشگاه باید در جهت تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد احتیاج منطقه به ویژه تربیت نیروهای مدیر برای دستگاه های اجرایی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

معماریان اضافه نمود: مجموعه جهاد دانشگاهی منطقه ترشیز هم همان طور که در مأموریت راهبردی و کلان آن دیده شده، باید به عنوان یک واحد پژوهشی همیار استان تعریف گردد و کشاورزی، گیاهان دارویی و توسعه روستایی می تواند زمینه های فعالیت راهبردی آن باشد.

وی در ادامه به اقدامات توسعه ای و آموزشی در منطقه بردسکن اشاره نمود و اضافه نمود: دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن می تواند با شناسایی احتیاجهای دستگاه های اجرایی منطقه به تعریف رشته و تربیت نیروی متخصص منطقه به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بپردازد. البته ارائه رشته های پرطرفدار بدون موازی کاری با دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر می تواند زمینه ای پررنگ برای جذب دانشجوی بیشتر در این مجموعه باشد.

کننده دانشگاه های منطقه ترشیز اعلام کرد: ساختمان دانشگاه پیغام نور بردسکن می تواند با یک برنامه ریزی جامع در قالب یک تفاهم نامه و به یاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آمده و نیروی انسانی مورد احتیاج را تأمین کند. بعلاوه در این فرایند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید بودجه ها و اعتبارات مورد احتیاج را تهیه کرده و نهایتا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ساختمان و تأسیسات مورد احتیاج را در اختیار قرار دهد به ایستگاه تحقیقات شوری یا شورورزی در منطقه جنوب خراسان رضوی تبدیل به برندی معتبر برای منطقه ترشیز گردد.

وی درباره پیشنهادات خود برای توسعه زیرساخت های علمی منطقه کوهسرخ نیز گفت: احداث ایستگاه تحقیقات دیم و کشاورزی ارگانیک در شهرستان کوهسرخ ظرفیت زیادی برای جذب نخبگان منطقه و توسعه علمی کشاورزی ارگانیک آن خطه ایجاد خواهد نمود.

معماریان توضیح داد: در این زمینه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر با همراهی جهاد دانشگاهی نیز می تواند یاری فراوانی کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه پس از گذشت سه دهه آموزش عالی در منطقه ترشیز همچنان با مسائل و چالش های زیادی روبرو است، اضافه نمود: در سال های اخیر به دلایل زیادی این مراکز علمی رشد بسیار کندی داشته و با کاهش تعداد دانشجو دچار انقباض شده اند.

معماریان اعلام کرد: به رغم اینکه مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان یک دانشگاه دولتی با توجه به سیاست انقباضی وزارت علوم در راستای اجرای طرح آمایش آموزش عالی که به غلط تفسیر شده و با نگاهی ضد عدالت آموزشی در منطقه ها محروم، با چالش های زیادی در رشد و توسعه خود روبه رو بوده است، در سال های اخیر توانسته با توسعه فعالیت های دانشگاهی پژوهشی و بعلاوه ارتباط با صنعت و جامعه و راه اندازی مرکز نوآوری مأمنی هر چند کوچک برای جذب بیشتر دانشجویان، ایده های نوآورانه و نخبگان منطقه ترشیز باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "دانشگاه های منطقه ترشیز با بحران کمبود دانشجو روبه رو است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانشگاه های منطقه ترشیز با بحران کمبود دانشجو روبه رو است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید